Loading...
Ochrona danych osobowych


Ochrona danych osobowych naszych Kandydatów to jeden z najważniejszych aspektów naszej pracy.
Przed wysłaniem aplikacji prosimy o zapoznanie się z regulaminem serwisu rekrutacyjnego, informującego o celu i zasadach przetwarzania przez CGI, Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach związanych z przetwarzaniem wspomnianych danych.

Prosimy dodanie w pliku życiorysu o zgody, które pozwolą nam procesować dalej Państwa kandydaturę w procesie rekrutacyjnym.

1️⃣ Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych tj. CGI Information Systems and Management Consultants (Polska) Sp. z o.o. Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Królewskiej 16, 00-103 Warszawa, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wybraną ofertę pracy. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie poprzez wysłanie e-maila na poland.recruiting.EU.CENTRAL@cgi.com . Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem." *

2️⃣ Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych tj. CGI Information Systems and Management Consultants (Polska) Sp. z o.o. Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Królewskiej 16, 00-103 Warszawa, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie poprzez wysłanie e-maila na poland.recruiting.EU.CENTRAL@cgi.com. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem".

* - zgoda konieczna do utworzenia profilu i wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

 Previous  All works Next